Organisatie

Inspectie van het Onderwijs (Rijk)

Permanente linkGekopiëerd
De Inspectie van het Onderwijs, ook wel Onderwijsinspectie genoemd, is een Nederlands inspectie-orgaan en valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De missie van de organisatie is 'Effectief toezicht voor beter onderwijs'.
Logo Inspectie van het Onderwijs

10 datasets

 • Op deze pagina vindt u het bestanden met het (eind)oordeel van besturen, scholen en afdelingen. De bestanden gaan over de kwaliteit van het onderwijs op scholen en het financiële beheer bij besturen. ...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Financieel toezicht
  • Onderwijs en wetenschap
  • Basisonderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Overige vormen van onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
 • Dataset

  Schoolweging PO

  De schoolweging gebruiken wij als we de leerresultaten van scholen in het basisonderwijs beoordelen. In het onderwijsresultatenmodel dat op 1 augustus 2020 in gaat, gebruiken we de gemiddelde schoolwe...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Basisonderwijs
 • De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen/opleidingen. We beoordelen daarnaast het financieel beheer en kwaliteitszorg en ambitie bij besturen. Besturen van s...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Onderwijs en wetenschap
  • Basisonderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Overige vormen van onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
 • In het voortgezet onderwijs moet het bevoegd gezag het (voornemen tot) een verwijdering van een leerling alsmede een schorsing van een leerling langer dan een dag melden bij de Inspectie van het Onder...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Onderwijs en wetenschap
  • Basisonderwijs
  • Overige vormen van onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
 • Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs overzichten van de onderwijsresultaten voor de vestigingen in het voortgezet onderwijs in Nederland. De onderliggende onderwijsresultaten vo vormen ...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 06-04-2022
  Thema:
  • Voortgezet onderwijs
 • In deze bestanden vindt u de namen en vestigingsplaatsen van Excellente scholen. Dit zijn scholen met bijzondere kwaliteiten. Naast goed onderwijs hebben deze scholen een specifiek en uniek excellenti...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-04-2022
  Thema:
  • Onderwijs en wetenschap
  • Basisonderwijs
  • Overige vormen van onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
 • In 2013 stelde de inspectie bij de 322 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs toezichtarrangementen vast voor 640 locaties (hierna: scholen). Achttien locaties zijn nieuw en hebben nog geen arra...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Overige vormen van onderwijs
 • Deze indicatoren zijn vastgesteld en gepubliceerd in rapporten van de onderwijssectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De bes...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Onderwijs en wetenschap
  • Basisonderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Overige vormen van onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
 • Toezichtarrangementen voortgezet onderwijs per gemeente 2014

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 06-04-2022
  Thema:
  • Voortgezet onderwijs
 • Het toezichtarrangement van scholen in het basisonderwijs op 1 september 2013

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 30-08-2020
  Thema:
  • Basisonderwijs