Terug naar overzicht

Impact story: Studiekeuze123

Impact-story | Aangemaakt: 15-06-2022 | Aangepast: 15-06-2022

Het kiezen van de studie die goed bij je past kan soms best moeilijk zijn. Stichting Studiekeuze123 ondersteunt studiekiezers bij het maken van een studiekeuze door volledige, betrouwbare en vergelijkbare informatie aan te bieden. Onder meer via de website www.studiekeuze123.nl, Studie in Cijfers en de Studiekeuzedatabase. We spraken met Pauline Thoolen, Hoofd Informatiemanagement bij Stichting Studiekeuze123. 

Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?

Mijn naam is Pauline Thoolen, ik werk als Hoofd Informatiemanagement bij Stichting Studiekeuze123. Deze stichting is opgericht door studenten, het hoger onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om objectieve studiekeuze-informatie te verzamelen en te verspreiden.

Aan welke toepassing heb je gewerkt?

Het verzamelen en verspreiden doen we onder meer via de Studiekeuzedatabase: een uniform ingedeelde database die voor iedereen opvraagbaar is. In de Studiekeuzedatabase is informatie uit verschillende bronnen over hbo- en wo-opleidingen bijeengebracht. Het gaat bijvoorbeeld om arbeidsmarktcijfers, accreditatiegegevens, toelatingseisen, instroomaantallen en studentenoordelen. De informatie in de Studiekeuzedatabase komt uit diverse bronnen zoals 1 Cijfer HO van DUO, de HBO-monitor, de Nationale Alumni Enquête en de Nationale Studenten Enquête. Ook leveren onderwijsinstellingen zelf informatie aan (via Hovi, het Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatiesysteem). 

'We willen studiekiezers ondersteunen bij het maken van een weloverwogen studiekeuze door volledige, betrouwbare en vergelijkbare informatie aan te bieden'.

Voor wie heb je dat gedaan en waarom?

We willen studiekiezers ondersteunen bij het maken van een weloverwogen studiekeuze door volledige, betrouwbare en vergelijkbare informatie aan te bieden. Daarbij vervullen we een faciliterende rol voor andere organisaties die zich met studiekeuzes bezighouden. De Studiekeuzedatabase is namelijk openlijk toegankelijk als REST-API (ODATA). 

De database wordt aangevraagd door derden die er bijvoorbeeld hun studiekeuze applicaties of websites mee verrijken. Denk hierbij o.a. aan Qompas of Elsevier. Ook studenten vragen de Studiekeuzedatabase aan. Zij gebruiken de data onder meer voor data-analyses tijdens hun stage of hun afstuderen. Een van de voordelen van de Studiekeuzedatabase is dat je niet de gehele database hoeft in te lezen, maar ook kunt kiezen voor specifieke delen (zoals uitsluitend opleidingen).

Studiekeuze123 gebruikt zelf de Studiekeuzedatabase om studiekiezers onder andere via www.studiekeuze123.nl te ondersteunen bij hun studiekeuze. Bij de opleidingsbeschrijvingen op de site kunnen studiekiezers onder meer het volgende inzien: wanneer er open dagen zijn, hoeveel studenten de opleiding volgen, hoe tevreden de studenten zijn over hun opleiding of hoeveel procent van de afgestudeerden een baan op niveau vindt. Daarnaast maakt Studiekeuze123 bij alle opleidingen in het hoger onderwijs zogenoemde studiebijsluiters; Studie in Cijfers. Dit zijn handige overzichten waarop verschillende cijfers over een opleiding te vinden zijn. Onderwijsinstellingen gebruiken de Studie in Cijfers-plaatjes op hun websites en in hun voorlichting.

'Met onze database zorgen we voor structurele en actuele levering van studiekeuzedata'.

Waardoor is deze toepassing ontstaan?

De Studiekeuzedatabase is ontstaan uit een behoefte om betrouwbare studiekeuze-informatie op een onafhankelijke plek bij elkaar te brengen. Met onze database zorgen we voor structurele en actuele levering van studiekeuzedata. Sinds vier jaar verwerken wij de data in eigen huis. Minimaal negen keer per jaar is er een release waarin wij de data verversen die nieuw voorhanden is. Daarnaast is er nog de informatie die afkomstig is van de onderwijsinstellingen: die wordt elke nacht automatisch geüpdatet. Zo houden we de database actueel. 

Wat staat er op de planning op het gebied van data?

Een grote wijziging die op stapel staat, is de invoering van RIO. In dit landelijk register leggen onderwijsinstellingen (van primair tot particulier) onder meer hun onderwijsaanbod vast. RIO gaat hiermee het CROHO-register vervangen, de belangrijkste bron en basis voor de Studiekeuzedatabase. In het CROHO zijn alle erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland opgenomen. Deze opleidingen tonen wij verrijkt met alle andere relevante informatie onder meer op studiekeuze123.nl. 

Wat is de impact hiervan?

In eerste instantie moeten we onze bedrijfsvoering aanpassen omdat de opleidingsinformatie in RIO op een andere manier wordt aangeboden dan in CROHO. Maar RIO kan op termijn meer betekenen met betrekking tot de flexibilisering van het onderwijs. Het gaat namelijk de mogelijkheid bieden om delen/modulen/trajecten van het onderwijs te registeren. Hiermee sluit het beter aan op een leven lang ontwikkelen en kan het ook initiële studenten in staat stellen een ‘studiepad op maat’ te bewandelen. Als dat de realiteit wordt, komt Studiekeuze123 voor de opdracht te staan de studiekiezer over de afzonderlijke delen te informeren, in plaats van - zoals nu het geval is - alleen over volledige geaccrediteerde opleidingen. Het gevolg is dat de Studiekeuzedatabase in dat geval veel meer brokken informatie over opleidingen kan gaan bevatten. Een uitdaging voor onszelf en voor de afnemers is hoe wij deze data op websites of in apps gaan presenteren, en met welke bronnen verrijking mogelijk is. Dat is een vraagstuk dat we als organisatie en voor de website www.studiekeuze123.nl al aan het onderzoeken zijn.

Wat kan Data.Overheid.nl voor je betekenen? Waar heb je behoefte aan?

De data van Studiekeuze123 is opvraagbaar via onze eigen website maar is niet per se bekend bij een breed publiek. Data.overheid.nl kan daar iets in betekenen. Het is goed om te zien dat er door de overheid bekendheid wordt gegeven aan data in de diverse sectoren en de toepassingen daarvan. En nog mooier is het als via deze weg de data grotere publieke bekendheid krijgt.

Als mensen na het lezen behoefte hebben aan meer informatie, waar kunnen ze dan terecht?

Voor meer informatie over de bronnen of het aanvragen van de Studiekeuzedatabase kunnen mensen terecht op www.studiekeuze123.nl/studiekeuzedatabase. Of mail naar info@studiekeuze123.nl

Meepraten over de impact van data?

Word gratis lid van onze data communities, binnen 1 minuut heb je een account aangemaakt en praat je mee op: www.datacommunities.nl.