Back to overview

Impact story: blauwe golf verbindend

Impact-story | Created: 04/08/2021 - 12:35 | Modified: 07/26/2022 - 15:03

Hoe zet je data in voor een vlotte doorvaart? Hoe bereik je tijdswinst c.q. een vlotte doorvaart door een betere informatie-uitwisseling tussen (vaar)wegbeheerders, de scheepvaart en het wegverkeer? Samenwerken is daarvoor essentieel. De afgelopen jaren is veel inspanning geleverd om de informatievoorziening Blauwe Golf Verbindend (BGV) op te zetten. Partners (mede-vaarwegbeheerders) richten zich op het delen en distribueren van data over de geplande en actuele statusgegevens van bruggen en sluizen en de beschikbaarheid van ligplaatsen langs de vaarwegen en in de havens. Het resultaat bekijk je hier. 

De partners spannen zich in om tijdswinst c.q. vlotte doorvaart te bereiken door  een betere informatie-uitwisseling tussen (vaar)wegbeheerders, de scheepvaart en het wegverkeer. De partners (mede-vaarwegbeheerders) richten zich op het delen en distribueren van data over de geplande en actuele statusgegevens van bruggen en sluizen en de beschikbaarheid van ligplaatsen langs de vaarwegen en in de havens.  Ze ontsluiten inmiddels van 374 bruggen en sluizen de real time openingsstatus en geven we inzicht in de ligplaatsbezetting van meer dan 1300 ligplaatsen voor de binnenvaart.

De Smart Mobility vlog #7 geeft tevens in 5 minuten een goed beeld van het programma en de resultaten (https://youtu.be/l83RLTsUBv0).

Per 1 januari 2021 is het initiatief in zijn huidige vorm gestopt. Het project en projectleiderschap belegd bij Rijkswaterstaat is formeel opgeleverd en afgerond.

Blauwe Golf Verbindend in productie!

De opgeleverde diensten en services zijn robuust en langdurig belegd binnen de landelijke systemen en architectuur van Rijkswaterstaat. Het beheer van de landelijke voorziening (services en diensten) is belegd bij Rijkwaterstaat Verkeer en Watermanagement in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De volgende rollen worden door Rijkswaterstaat ingevuld:

- Eigenaar BGV voorziening (lees: de applicatie) is belegd bij RWS VWM namens de partners
- Functioneel beheer BGV voorziening (lees: de applicatie) is belegd bij RWS VWM Functioneel Beheer
- Het Operationeel beheer is extern belegd en wordt aangestuurd door de applicatiemanager van de RWS Centrale informatievoorziening (CIV)

Hiermee zijn de hulpconstructies zoals gebruikt tijdens het project gestopt. De tijdelijke website blauwegolfverbindend.nl is volledig opgegaan in vaarweginformatie.nl. Hier worden dus nu in een robuuste productie omgeving alle dataservices en diensten zoals gerealiseerd in het project aangeboden.

Samenwerking vanaf 2021

In recente afstemming met alle partners van BGV (o.a. via de landelijke managementconferentie BGV) is een uniform gedeelde wens uitgesproken om na het afsluiten van het project op 1 januari 2021 te continueren met de samenwerking en kennisdeling zoals deze binnen het project plaats heeft gevonden. Vanuit RWS VWM en de partners is de wens voor een eerste verkenning naar de vorm en invulling van een dergelijke vernieuwde samenwerking uitgesproken. In samenspraak met de partners wil ook RWS VWM mede invulling geven aan deze verkenning. Er dient te worden gekeken naar een mogelijke nieuwe vorm van inhoud en ambitie. Het slim combineren of samenvoegen van het gedachtengoed en de kennis van de BGV partners bij nieuwe of reeds lopende IV of innovatieve projecten en programma’s zoals WOW, Smart Shipping of het LVMB is daarbij zeker een optie.
 
Meepraten over de impact van data?

Word gratis lid van onze data communities, binnen 1 minuut heb je een account aangemaakt en praat je mee op: www.datacommunities.nl.