Dataset

Search

118 datasets

 • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie stikstofdioxide (µg NO2/m³) voor 2014 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolu...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Health risks
 • Gevoelige bestemmingen binnen geluidzone van 50 dB(A) Letmaal van gezoneerde industrieterreinen. Als bij een industrieterrein een geluidzone van 50 dB geldt dan mag de geluidbelasting buiten de zone n...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Nature and environment, Health risks
 • Op de kaart ziet u hoeveel de woonomgeving bijdraagt om te sporten en te bewegen. Hoe hoger de score op een schaal van 0 tot 5, hoe meer de omgeving is ingericht om te sporten en te bewegen. De scores...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Health risks
 • Dit bestand bevat wegen als bedoeld in artikel 23, eerste lid van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Provinciaal basisnet Groningen) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Health risks, Transport
 • Bestand geeft een prognose van de luchtkwaliteit inzake ultra fijnstof (PM2,5) rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland in het jaar 2020. De gegevens zijn landelijk doorgerekend me...

  Data owner: Gelderland (Provincie)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Nature and environment, Health risks
 • Deze kaart geeft de ligging van gevalideerde natte koeltorens in Nederland. Natte koeltorens zijn installaties die gebruikt worden voor het afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en ge...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Health risks
 • Buurten met relatief meer kwetsbare ouderen en lagere leefbaarheidsscores zijn kwetsbaarder voor de risico’s van klimaatverandering zoals wateroverlast en hittestress. De kaart toont kwetsbare buurten...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Health risks
 • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie stikstofdioxide (µg NO2/m³) voor 2018 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolu...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Health risks
 • Op verzoek van de Tweede Kamer wordt een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbest in alle Nederlandse ziekenhuizen gebouwd voor 1 januari 1994. Deze informatie is op nationaal niveau niet ...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Health risks
 • Bestand geeft een prognose van de luchtkwaliteit inzake ultra fijnstof (PM2,5) rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland in het jaar 2030. De gegevens zijn landelijk doorgerekend me...

  Data owner: Gelderland (Provincie)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Nature and environment, Health risks

Filter your results

State (1)
Publicity level (1)
Level of governance (2)
Metadata language (1)
Source Catalog (1)