Dataset

Plaatsgebonden risico Rotterdam the Hague Airport

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Health risks
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Plaatsgebonden Risico (PR) contouren afkomstig uit MER Rotterdam Airport Zoneaanpassing 2008, alternatief 4C. Deze PR contouren stemmen overeen met de EV consequenties van het “Wijzigingsbesluit van de Aanwijzing luchtvaartterrein Rotterdam The Hague Airport” uit 2010 en zijn daarom als vigerend te zien. Vigerend is in het kader van het Interim-Toetsingskader Rotterdam Airport (2001). De oude PR-contouren afkomstig uit een eerdere MER (2001) zijn in dit opzicht vervallen.

Landing page: http://nl.wikipedia.org/wiki/Plaatsgebonden_risico

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=milieu%3AVEILIG_LUCHTH_RDAM_PLAATSGEBONDEN_RISICO&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

VEILIG_LUCHTH_RDAM_PLAATSGEBONDEN_RISICO

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Plaatsgebonden risico Rotterdam the Hague Airport

VEILIG_LUCHTH_RDAM_PLAATSGEBONDEN_RISICO

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Plaatsgebonden risico Rotterdam the Hague Airport

Data schemes

VEILIG_LUCHTH_RDAM_PLAATSGEBONDEN_RISICO Feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description legend
name Layer nvarchar

Legend

eens in de 10.000.000 jaar:

eens in de 1.000.000 jaar:

eens in de 100.000 jaar:

type Plaatsegbonden risico in code
name risico numeric

Legend

eens in de 10.000.000 jaar risico = 0 nooit:

eens in de 1.000.000 jaar risico = 0,000001 (10^-6):

eens in de 100.000 jaar risico = 0,00001 (10 ^-5):

type Plaatsgebonden risico

Click on a for more information about the type.

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Rotterdam the Hague Airport - Plaatsgebonden risico

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Milieu/Milieu_luchtvaart/MapServer

accessPoint