Datasets

594 datasets

 • Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar arbeidsomstandigheden. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar g...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/23/2023 - 00:00
  Theme:
  • Working conditions
 • Dataset

  Historie arbeid

  Beroepsbevolking, beroepsdeelnemening, geregistreerde werkloosheid, werkgelegenheid, indexcijfers cao - lonen 1899 - 2005 Gewijzigd op 25 augustus 2006. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/19/2023 - 00:00
  Theme:
  • Work
 • Deze tabel gaat over de arbeidsdeelname, arbeidsduur en binding met de arbeidsmarkt van moeders van 15 tot 65 jaar met minstens een kind jonger dan 18 jaar in het huishouden. De gegevens worden uitges...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/19/2023 - 00:00
  Theme:
  • Working conditions
 • Deze tabel gaat over het gebruik van formele kinderopvang in huishoudens met kinderen jonger dan 13 jaar. Alleen huishoudens waar ten minste één van de ouders 12 uur of meer per week werkt, zijn meege...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/19/2023 - 00:00
  Theme:
  • Working conditions
 • Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsmarktmobiliteit van personen van 15 tot 65 jaar in particuliere huishoudens in Nederland. Vermeld wordt de verandering in arbeidsmarktpositie t...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/19/2023 - 00:00
  Theme:
  • Working conditions
 • Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 65 jaar uitgesplitst naar herkomst, onderwijsniveau en langdurige aandoeningen. Hierbij tellen ook werknemers ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/19/2023 - 00:00
  Theme:
  • Working conditions
 • 1.ALGEMENE GEGEVENS De tabel geeft inzicht in drie ziekteverzuimgrootheden, te weten het ziekteverzuimpercentage, de ziekmeldingsfrequentie en de gemiddelde duur van de beëindigde ziektegevallen, van ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/19/2023 - 00:00
  Theme:
  • Working conditions
 • Onderwerpen: Betrokken werknemers, verloren arbeidsdagen, wijze van uitroepen, wijze van beëindigen, duur, geschilpunt, economische activiteiten (SBI'93). Selecties: Perioden. Verschijningsfrequentie:...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/19/2023 - 00:00
  Theme:
  • Working conditions
 • Deze tabel bevat gegevens over arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer, naar bedrijfstakken (SBI 2008). In de tabel worden cijfers gepresenteerd over fysieke en psychosociale werkomstandigh...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/19/2023 - 00:00
  Theme:
  • Working conditions
 • In deze tabel vindt u jaarcijfers (aantallen en procenten) over arbeidsomstandigheden van de werkzame beroepsbevolking die als belastend kunnen worden ervaren, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, he...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/19/2023 - 00:00
  Theme:
  • Working conditions

Filter your results