Datasets

591 datasets

 • Deze dataset start per draaidatum 25-11-2019 en komt in plaats van de UWV Beroepenkaart-data (actueel t/m 20-11-2018) . De gegevens onder de open match data zijn vacatures en geanonimiseerde CVs in we...

  Data owner: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Rijk)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Work
 • Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 01/19/2023 - 00:00
  Theme:
  • Work
 • Deze werkgelegenheidstabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 11/25/2022 - 00:00
  Theme:
  • Work
 • Deze tabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens zijn verder uit...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 11/18/2022 - 00:00
  Theme:
  • Work
 • Deze werkgelegenheidstabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 11/18/2022 - 00:00
  Theme:
  • Work
 • In deze tabel vindt u gegevens over personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). In de tabel staan cijf...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 11/15/2022 - 00:00
  Theme:
  • Working conditions
 • Deze tabel bevat cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevol...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 11/15/2022 - 00:00
  Theme:
  • Working conditions
 • Deze tabel geeft de beloningsverschillen voor het gemiddelde uurloon tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers in Nederland. De verschillen worden voor een aantal kenmerken van de baan, het bedrijf ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 11/11/2022 - 00:00
  Theme:
  • Work
 • Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar arbeidsomstandigheden. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar g...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Working conditions
 • Dataset

  Historie arbeid

  Beroepsbevolking, beroepsdeelnemening, geregistreerde werkloosheid, werkgelegenheid, indexcijfers cao - lonen 1899 - 2005 Gewijzigd op 25 augustus 2006. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Work

Filter your results