Dataset

Wet Normering Topinkomens (WNT) 2013, 2014 en 2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Updated 04/05/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector. Met de WNT worden deze beloningen en ontslagvergoedingen genormeerd en openbaar gemaakt. Deze dataset bevat de volgende 11 databronnen: Bezoldigingen boven de toepasselijke norm (gewezen) topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van de topfunctionarissen die hoger zijn dan de toepasselijke norm (data beschikbaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015) Bezoldigingen boven de toepasselijke norm extern ingehuurde topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van extern ingehuurde topfunctionarissen die hoger zijn dan de toepasselijke norm (data beschikbaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015). Bezoldigingen boven de toepasselijke norm (gewezen) toezichthoudende topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van toezichthoudende topfunctionarissen die hoger zijn dan de toepasselijke norm (data beschikbaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015). Bezoldigingen boven de toepasselijke norm niet-topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van niet-topfunctionarissen die hoger zijn dan het algemene wettelijke (data beschikbaar voor de jaren 2014 en 2015 waarbij tevens de bedragen van voorgaand jaar zijn opgenomen).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

WNT 2013 - (Gewezen) topfunctionarissen

CSV CC-0 (1.0)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector. Met de WNT worden deze beloningen en ontslagvergoedingen genormeerd en openbaar gemaakt. Deze dataset bevat de volgende 11 databronnen: Bezoldigingen boven de toepasselijke norm (gewezen) topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van de topfunctionarissen die hoger zijn dan de toepasselijke norm (data beschikbaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015)

WNT 2013 - Extern ingehuurde topfunctionarissen

CSV CC-0 (1.0)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector. Met de WNT worden deze beloningen en ontslagvergoedingen genormeerd en openbaar gemaakt. Deze dataset bevat de volgende 11 databronnen: Bezoldigingen boven de toepasselijke norm extern ingehuurde topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van extern ingehuurde topfunctionarissen die hoger zijn dan de toepasselijke norm (data beschikbaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015).

WNT 2013 - (Gewezen) toezichthoudende topfunctionarissen

CSV CC-0 (1.0)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector. Met de WNT worden deze beloningen en ontslagvergoedingen genormeerd en openbaar gemaakt. Deze dataset bevat de volgende 11 databronnen: Bezoldigingen boven de toepasselijke norm (gewezen) toezichthoudende topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van toezichthoudende topfunctionarissen die hoger zijn dan de toepasselijke norm (data beschikbaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015).

WNT 2014 - (Gewezen) topfunctionarissen

CSV CC-0 (1.0)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector. Met de WNT worden deze beloningen en ontslagvergoedingen genormeerd en openbaar gemaakt. Deze dataset bevat de volgende 11 databronnen: Bezoldigingen boven de toepasselijke norm (gewezen) topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van de topfunctionarissen die hoger zijn dan de toepasselijke norm (data beschikbaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015)

WNT 2014 - Extern ingehuurde topfunctionarissen

CSV CC-0 (1.0)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector. Met de WNT worden deze beloningen en ontslagvergoedingen genormeerd en openbaar gemaakt. Deze dataset bevat de volgende 11 databronnen: Bezoldigingen boven de toepasselijke norm extern ingehuurde topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van extern ingehuurde topfunctionarissen die hoger zijn dan de toepasselijke norm (data beschikbaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015).

WNT 2014 - (Gewezen) toezichthoudende topfunctionarissen

CSV CC-0 (1.0)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector. Met de WNT worden deze beloningen en ontslagvergoedingen genormeerd en openbaar gemaakt. Deze dataset bevat de volgende 11 databronnen: Bezoldigingen boven de toepasselijke norm (gewezen) toezichthoudende topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van toezichthoudende topfunctionarissen die hoger zijn dan de toepasselijke norm (data beschikbaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015).

WNT 2014 - Niet-topfunctionarissen

CSV CC-0 (1.0)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector. Met de WNT worden deze beloningen en ontslagvergoedingen genormeerd en openbaar gemaakt. Deze dataset bevat de volgende 11 databronnen: Bezoldigingen boven de toepasselijke norm niet-topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van niet-topfunctionarissen die hoger zijn dan het algemene wettelijke (data beschikbaar voor de jaren 2014 en 2015 waarbij tevens de bedragen van voorgaand jaar zijn opgenomen).

WNT 2015 - (Gewezen) topfunctionarissen

CSV CC-0 (1.0)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector. Met de WNT worden deze beloningen en ontslagvergoedingen genormeerd en openbaar gemaakt. Deze dataset bevat de volgende 11 databronnen: Bezoldigingen boven de toepasselijke norm (gewezen) topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van de topfunctionarissen die hoger zijn dan de toepasselijke norm (data beschikbaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015)

WNT 2015 - Extern ingehuurde topfunctionarissen

CSV CC-0 (1.0)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector. Met de WNT worden deze beloningen en ontslagvergoedingen genormeerd en openbaar gemaakt. Deze dataset bevat de volgende 11 databronnen: Bezoldigingen boven de toepasselijke norm extern ingehuurde topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van extern ingehuurde topfunctionarissen die hoger zijn dan de toepasselijke norm (data beschikbaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015).

WNT 2015 - (Gewezen) toezichthoudende topfunctionarissen

CSV CC-0 (1.0)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector. Met de WNT worden deze beloningen en ontslagvergoedingen genormeerd en openbaar gemaakt. Deze dataset bevat de volgende 11 databronnen: Bezoldigingen boven de toepasselijke norm (gewezen) toezichthoudende topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van toezichthoudende topfunctionarissen die hoger zijn dan de toepasselijke norm (data beschikbaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015).

WNT 2015 - Niet-topfunctionarissen

CSV CC-0 (1.0)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector. Met de WNT worden deze beloningen en ontslagvergoedingen genormeerd en openbaar gemaakt. Deze dataset bevat de volgende 11 databronnen: Bezoldigingen boven de toepasselijke norm niet-topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van niet-topfunctionarissen die hoger zijn dan het algemene wettelijke (data beschikbaar voor de jaren 2014 en 2015 waarbij tevens de bedragen van voorgaand jaar zijn opgenomen).