Wet Normering Topinkomens (WNT) 2013, 2014 en 2015

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector. Met de WNT worden deze beloningen en ontslagvergoedingen genormeerd en openbaar gemaakt. Deze dataset bevat de volgende 11 databronnen: Bezoldigingen boven de toepasselijke norm (gewezen) topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van de topfunctionarissen die hoger zijn dan de toepasselijke norm (data beschikbaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015) Bezoldigingen boven de toepasselijke norm extern ingehuurde topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van extern ingehuurde topfunctionarissen die hoger zijn dan de toepasselijke norm (data beschikbaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015). Bezoldigingen boven de toepasselijke norm (gewezen) toezichthoudende topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van toezichthoudende topfunctionarissen die hoger zijn dan de toepasselijke norm (data beschikbaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015). Bezoldigingen boven de toepasselijke norm niet-topfunctionarissen: deze databron geeft een overzicht van bezoldigingen van niet-topfunctionarissen die hoger zijn dan het algemene wettelijke (data beschikbaar voor de jaren 2014 en 2015 waarbij tevens de bedragen van voorgaand jaar zijn opgenomen).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated December 21, 2018, 15:42 (UTC)
Created December 21, 2018, 15:42 (UTC)