Dataset

Voortgangscijfers Inburgering

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 20/09/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

U kunt de volgende gegevens raadplegen: •hoeveel mensen hebben voldaan aan de inburgeringsplicht, •hoelang zij hierover deden, •hoeveel inburgeringsplichtigen een boete hebben gekregen, •hoeveel mensen verlenging hebben gekregen van de inburgeringstermijn, •hoeveel leningen er zijn toegekend, •hoeveel personen aan de PVT deelgenomen hebben.

De cijfers zijn uitgesplitst naar asielgerechtigden, gezinsmigranten en overige inburgeringsplichtigen.

Deze voortgangscijfers worden elke 4 maanden ververst. Op onze site zijn ook voortgangscijfers per gemeente te vinden (zie Documentatie).

Landing page: https://duo.nl/zakelijk/inburgering-ketenpartners/cijfers-over-inburgeren/cijfers-inburgeren.jsp

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Documentation

Voortgangscijfers Inburgering

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://duo.nl/data/Totaal%20Nederland.pdf

Op onze site bieden wij ook rapporten per gemeente