Dataset

Indicatoren Het jonge kind (Onderwijs & vaardigheden)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Utrecht (Gemeente)
Updated 08/15/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Education and science
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Beschrijving

Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Utrecht in Cijfers willen we alle geïnteresseerden in Utrecht laten zien hoe het feitelijk met Utrecht gaat. Utrecht in Cijfers is opgedeeld in thema's.

Binnen het thema 'Het jonge kind (Onderwijs & vaardigheden)' vindt u informatie over de volgende 9 'indicatoren':

 • % ouders dat het afgelopen jaar opvoedadvies heeft gevraagd aan kinderopvang/voorschool/school
 • Aandeel peuters met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand dat voorschool bezoekt
 • aantal kinderen in kinderopvang tot 13 jaar (totaal)
 • aantal kinderen met buitenschoolse opvang bij gastouder
 • aantal kinderen met buitenschoolse opvang bij kindcentrum
 • aantal kinderen met dagopvang bij gastouder
 • aantal kinderen met dagopvang bij kindcentrum
 • aantal kinderen van 2,5 tot 4 jaar in kinderopvang (totaal)
 • Tevredenheid over kinderopvang in de buurt

Aantal indicatoren

Aantal indicatoren onder dit thema: 9

Bron

CBS; Onderzoek & Advies, gemeente Utrecht, Inwonersenquête; Volksgezondheid, gemeente Utrecht

Gerelateerde datasets

Andere datasets die binnen dit thema vallen:

 • Indicatoren Bibliotheken (Onderwijs & vaardigheden)
 • Indicatoren Digitale vaardigheden (Onderwijs & vaardigheden)
 • Indicatoren Leerlingpopulatie (Onderwijs & vaardigheden)
 • Indicatoren Onderwijsprestaties & -tevredenheid (Onderwijs & vaardigheden)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Databank

XLSX CC-BY (4.0)

Op verschillende plekken in het dashboard vindt u een link naar de databank van Utrecht in Cijfers. In de databank vindt u een overzicht van alle cijfers. Het gaat dus om meer cijfers dan in de dashboards te vinden zijn. U kunt de databank vinden bovenaan de homepagina bij ‘Databank’ of via de knop onderaan de dashboards ‘Utrecht in Cijfers databank’. In de databank kunt u zelf cijfers samenstellen, bijvoorbeeld op wijkniveau. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank. Gegevens in de databank zijn te downloaden als CSV, Excel, PDF, Word, XML of OpenOffice Calc-bestand en figuren tevens als PNG, JPG, GIF, BMP, EMF of PPT.

Documentation

Dashboard Onderwijs & vaardigheden

Unknown CC-BY (4.0)
Download: https://utrecht.incijfers.nl/dashboard/dashboard2020/onderwijs-en-vaardigheden

Op de homepagina van Utrecht in Cijfers ziet u vier hoofdthema’s Bevolking & bestuur (rood), Fysieke leefomgeving (groen), Economie & inkomen (blauw) en Sociale leefomgeving (geel). Elk hoofdthema bevat een aantal onderwerpen. Bij Bevolking & bestuur gaat het bijvoorbeeld om de onderwerpen bevolking, bewonersparticipatie en dienstverlening. Wanneer u met de muis over het icoon ‘i’ gaat of klikt op dit icoon, verschijnt meer informatie over dat onderwerp. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank. Gegevens en figuren in de dashboards zijn te downloaden als PNG, Excel of CSV.