Dataset

Hoofdindicatoren

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Hoofdindicatoren: jongeren 0 tot 25 jaar; uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en/of herkomst.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=70994ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/70994ned

Hoofdindicatoren: jongeren 0 tot 25 jaar; uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en/of herkomst.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/70994ned

Hoofdindicatoren: jongeren 0 tot 25 jaar; uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en/of herkomst.