Dataset

Leerlingen per vestiging naar onderwijstype, lwoo indicatie, sector, afdeling, opleiding

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 08/30/2020 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Het aantal leerlingen per schoolvestiging naar onderwijstype (vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs), indicatie leerwegondersteunend onderwijs, sector, afdeling en opleiding. Het aantal leerlingen staat weergegeven per geslacht, schooljaar en leer- of verblijfsjaar.

Landing page: https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Spatial data

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Leerlingen per vestiging naar onderwijstype, lwoo indicatie, sector, afdeling, opleiding

CSV CC-BY (4.0)

Het aantal leerlingen per schoolvestiging, onderwijstype (vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs), indicatie leerwegondersteunend onderwijs, sector, afdeling en opleiding. Het aantal leerlingen staat weergegeven per geslacht, schooljaar en leer- of verblijfsjaar.