Dataset

Langsconstructie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
Updated 11/22/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Waterkerende stabiliteit verhogende constructie ten behoeve van de dijksterkte.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Langsconstructie ArcGIS Map Service

JSON CC-0 (1.0)

Langsconstructie Feature Service

Langsconstructie CSV

CSV CC-0 (1.0)

Langsconstructie Feature Service

Preview

Langsconstructie KML

KML CC-0 (1.0)

Langsconstructie Feature Service

Langsconstructie Shapefile

SHAPE CC-0 (1.0)

Langsconstructie Feature Service