Dataset

Migratieketen: Opvang En Onderdak - COA Instroom

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
Updated 06/25/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close
National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Zie de ‘Staat van Migratie’ of ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ (tot 2020) voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze dataset. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het interpreteren van de data. De ‘Staat van Migratie’ en ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ zijn te downloaden van de site www.Rijksoverheid.nl

Bij het interpreteren van de data zijn een aantal aspecten waar rekening mee moet worden gehouden.

  • Alle aantallen zijn afgerond op tientallen. Aantallen minder dan 5 worden niet getoond.
  • Doordat de aantallen zijn afgerond op tientallen kunnen bij de optelling van detailaantallen afwijkingen ontstaan ten opzichte van bijvoorbeeld het jaartotaal. Bij detailregels met nationaliteiten kan de afwijking significant zijn. Om deze reden zijn de belangrijkste totalen opgenomen in het bestand.
  • Elke regel in het bestand bevat minimaal een kolom ‘Totaal van’ en een aantal. De kolom ‘Totaal van’ geeft weer wat de inhoud van het aantal is. Bijvoorbeeld de regel met ‘Jaar’ in de ‘Totaal van’ kolom geeft het jaartotaal aan. De regels met ‘Jaar, Maand’ in de ‘Totaal van’ kolom geven voor elke jaar en maand het totaal aantal aan.
  • Maak altijd gebruik van maar één ‘totaal van’ per item om dubbeltellingen te voorkomen.
  • De aantallen genoemd in de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ dienen als referentiekader.

De bestanden wordt maandelijks gepubliceerd en bevatten data over het lopende jaar. Nieuwe bestanden kunnen correcties op voorgaande maanden bevatten. Bestand over voorgaande jaren blijven beschikbaar en worden niet meer geüpdatet.

Landing page: https://data.overheid.nl/communities/open-data-migratieketen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Visualisatie

JSON CC-0 (1.0)

Migratieketen: Asiel - COA opvang en onderdak instroom 2023

Visualisatie

JSON CC-0 (1.0)

Opvang En Onderdak - COA Bezetting 2022

Visualisatie

JSON CC-0 (1.0)

Opvang En Onderdak - COA Instroom

Visualisaties

JSON CC-0 (1.0)

Migratieketen Asiel - COA opvang en onderdak instroom 2020

Downloads

Migratieketen: Gegevenswoordenboek en handleiding open data

HTML CC-0 (1.0)

Migratieketen: Gegevenswoordenboek en handleiding open data

Asiel - COA Opvang En Onderdak Instroom 2024

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset

Preview

Asiel - COA Opvang En Onderdak Instroom 2023

CSV CC-0 (1.0)

Indien de databron direct downloadbaar is, kunt u dit in dit veld aangeven. De hergebruiker kan dan direct de databron downloaden.

Preview

Asiel - COA Opvang En Onderdak Instroom 2022

CSV CC-0 (1.0)

Indien de databron direct downloadbaar is, kunt u dit in dit veld aangeven. De hergebruiker kan dan direct de databron downloaden.

Preview

Asiel - COA Opvang En Onderdak Instroom 2021

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

Asiel - COA Opvang En Onderdak Instroom 2020

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

Asiel - COA Opvang En Onderdak Instroom 2019

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

Asiel - COA Opvang En Onderdak Instroom 2018

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

Asiel - COA Opvang En Onderdak Instroom 2017

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

Asiel - COA Opvang En Onderdak Instroom 2016

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

Asiel - COA Opvang En Onderdak Instroom 2023

CSV CC-0 (1.0)

Indien de databron direct downloadbaar is, kunt u dit in dit veld aangeven. De hergebruiker kan dan direct de databron downloaden.

Preview