Dataset

Flash Eurobarometer: Belevingsenquête naar de kwaliteit van leven in Europese steden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • International
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze “Belevingsenquête naar de kwaliteit van leven in Europese steden” is in november 2009 uitgevoerd om de lokale percepties in 75 steden in de EU, Kroatië en Turkije te meten. De Europese Commissie (DG Regionaal beleid) gebruikt al diverse jaren dergelijke enquêtes om een momentopname te verkrijgen van de opvattingen van mensen over een reeks stedelijke kwesties. Eerdere enquêtes zijn uitgevoerd in 2004 en 2006. Dankzij deze belevingsenquêtes is het mogelijk vergelijkingen te maken tussen percepties en “feitelijke” gegevens van uiteenlopende statistische bronnen over kwesties als veiligheid in de stad, werkeloosheid en luchtkwaliteit.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Flash Eurobarometer: Belevingsenquête naar de kwaliteit van leven in Europese steden, 2009

PDF CC-BY (4.0)

Deze “Belevingsenquête naar de kwaliteit van leven in Europese steden” is in november 2009 uitgevoerd om de lokale percepties in 75 steden in de EU, Kroatië en Turkije te meten. De Europese Commissie (DG Regionaal beleid) gebruikt al diverse jaren dergelijke enquêtes om een momentopname te verkrijgen van de opvattingen van mensen over een reeks stedelijke kwesties. Eerdere enquêtes zijn uitgevoerd in 2004 en 2006. Dankzij deze belevingsenquêtes is het mogelijk vergelijkingen te maken tussen percepties en “feitelijke” gegevens van uiteenlopende statistische bronnen over kwesties als veiligheid in de stad, werkeloosheid en luchtkwaliteit.

Deze belevingsenquête omvatte alle hoofdsteden van de betrokken landen, plus een tot zes extra steden in de grotere landen. Deze Flash Eurobarometer-enquête (nr. 277) werd uitgevoerd door Gallup Hungary. In elke stad werden 500 willekeurig geselecteerde burgers (van 15 jaar en ouder) ondervraagd. Zo ontstond een representatief profiel van de bredere populatie; de respondenten werden genomen uit alle gebieden van de aangeduide steden. Tussen 30 oktober en 10 november 2009 werden in totaal meer dan 37 500 vraaggesprekken gehouden. Nadere bijzonderheden over de enquêtemethode zijn opgenomen in de bijlage bij het verslag over de voornaamste bevindingen.

In vergelijking met vorige enquêtes werden in Flash Eurobarometer nr. 277 nieuwe vragen geïntroduceerd om de tevredenheid van mensen met, onder meer, openbare ruimten in hun stad (zoals markten, pleinen en voetgangersgebieden) en mogelijkheden tot buitenrecreatie (zoals wandelen en fietsen) te beoordelen. Ook werd er een nieuwe reeks vragen geïntroduceerd over transportmiddelen en het gebruik van het openbaar vervoer, alsook de vraag welke kwesties als de belangrijkste voor de stad werden gezien. Tot slot werden er nieuwe uitspraken toegevoegd, zoals “in deze stad is armoede een probleem”, “deze stad is een gezonde stad om te wonen” en “de meeste mensen in deze stad zijn doorgaans betrouwbaar”.

Auteur: Gallup Hungary; Opdrachtgever: Europese Commissie