Dataset

Evaluatie organisatie verkiezingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 07/10/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Municipalities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Dienst Informatie en Administratie (DIA) van de gemeente Groningen vond het van belang om de gang van zaken rondom de verkiezingen te evalueren. Onderzoek en Statistiek Groningen is gevraagd om deze evaluatie uit te voeren. Dit is gedaan door het uitzetten van een online enquête onder alle stembureauleden die zitting hebben genomen op een stembureau in de gemeente Groningen. In dit rapport staan de resultaten en enkele implicaties van deze evaluatie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen, 2012

PDF CC-BY (4.0)

Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012

Auteur: Laura de Jong; F. Oldersma

Opdrachtgever: Gem. Groningen, Dienst Informatie en Administratie

Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen 2011

PDF CC-BY (4.0)

Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011

Auteur: K. Kloosterman; F. Oldersma

Opdrachtgever: Gem. Groningen, Dienst Informatie en Administratie

Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen 2010

PDF CC-BY (4.0)

Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010

Auteur: gem. Groningen, Onderzoek en Statistiek; E. van der Werff; F. Oldersma

Opdrachtgever: Gemeente Groningen