Dataset

Evaluatie accommodatienota gemeente Groningen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 03/12/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Evaluatie van de accommodatie nota die betrekking heeft op de gesubsidieerde sociaal-culturele accommodaties (buurten speeltuinverenigingen, buurtcentra en jongerencentra)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Evaluatie accommodatienota gemeente Groningen, 2009

PDF CC-BY (4.0)

Evaluatie van de accommodatie nota die betrekking heeft op de gesubsidieerde sociaal-culturele accommodaties (buurten speeltuinverenigingen, buurtcentra en jongerencentra)

Auteur: S. Biesma, B. Bieleman, Intraval

Opdrachtgever: Gemeente Groningen