Dataset

Evaluatie Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk Groningen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 03/13/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Municipalities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Om bewoners zich weer samen ‘eigenaar’ van hun eigen straat, buurt en wijk te laten voelen, wil de gemeente Groningen beslissingen hierover weer dichterbij Stadjers brengen. Hiervoor hebben de afgelopen jaren verschillende experimenten plaatsgevonden, waaronder de Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Evaluatie Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk Groningen, 2020

PDF CC-BY (4.0)

Om bewoners zich weer samen ‘eigenaar’ van hun eigen straat, buurt en wijk te laten voelen, wil de gemeente Groningen beslissingen hierover weer dichterbij Stadjers brengen. Hiervoor hebben de afgelopen jaren verschillende experimenten plaatsgevonden, waaronder de Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk. In de Coöperatieve Wijkraad hebben zowel wijkbewoners (11) als raadsleden (6) zitting. De bewoners zijn willekeurig geselecteerd door middel van loting. Daarnaast is er een panel van 400 personen die ook aselect zijn geloot.

Auteur: Breuer onderzoek & Intraval, OISGroningen (Klaas Kloosterman)