Dataset

Grenzen Arnhem

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Arnhem (Gemeente)
Updated 22/09/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Download (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

De wijk en buurtgrenzen van gemeente Arnhem volgens CBS.
En de gebiedsgrenzen van de acht gebieden van de wijkteams Arnhem.

Contactinformatie
Name: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Arnhem_(gemeente)
Email: opendata@arnhem.nl
Website: https://opendata.arnhem.nl
Phonenumber: 0900-1809

Webservice

Grenzen WFS

Webservice OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/services/OpenData/Grenzen/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

Grenzen WFS

Grenzen WMS

Webservice OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/services/OpenData/Grenzen/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Grenzen WMS

Download

Grenzen ArcGIS Map Service

Download JSON CC-BY (4.0)

Grenzen Map Service

Grenzen CSV

Download CSV CC-BY (4.0)

Grenzen Map Service

Preview

Grenzen KML

Download KML CC-BY (4.0)

Grenzen Map Service

Grenzen Shapefile

Download SHAPE CC-BY (4.0)

Grenzen Map Service