type-icon

Dataset

Gladheidsbestrijding Arnhem

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Arnhem
Bijgewerkt 27/02/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (3)
  • Download (3)
  • Relations
  • Metadata

Description

Bij vorst en sneeuw kan het glad zijn in Arnhem. De gemeente doet haar best om de wegen zo goed mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden. De gemeente Arnhem heeft wegen en fietspaden verdeeld in verschillende routes met verschillende urgentie. De verschillende routes zijn: bruggenroute wordt als eerste gestrooid, urgentie 1 route wordt gestrooid als gladheid dreigt, urgentie 2 route (inclusief handmatig strooien) wordt gestrooid bij sneeuw en gladheid, en overig.

Contactinformatie
Naam: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Arnhem_(gemeente)
Email: opendata@arnhem.nl
Website: https://opendata.arnhem.nl
Phonenumber: 0900-1809

Webservice

Gladheidsbestrijding WFS

Webservice OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/services/OpenData/Gladheidsbestrijding/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

Gladheidsbestrijding WFS

Gladheidsbestrijding WMS

Webservice OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/services/OpenData/Gladheidsbestrijding/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Gladheidsbestrijding WMS

Gladheidsbestrijding ArcGIS Map Service

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/rest/services/OpenData/Gladheidsbestrijding/MapServer

Gladheidsbestrijding Map Service

Download

Gladheidsbestrijding CSV

Download CSV CC-BY (4.0)

Gladheidsbestrijding Map Service

Preview

Gladheidsbestrijding KML

Download KML CC-BY (4.0)

Gladheidsbestrijding Map Service

Gladheidsbestrijding Shapefile

Download SHAPE CC-BY (4.0)

Gladheidsbestrijding Map Service