Dataset

GBA-Verstrekkingen

Permanent linkCopied
State Not available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Updated 03/23/2022 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Governance
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

GBA-V bevat een kopie van alle geregistreerde ingezetenen en niet-ingezetenen in de Basisregistratie personen.

Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd in art. 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur:

‘De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Documentation

GBA-Verstrekkingen

HTML Geen open licentie
Download: https://data.overheid.nl/databron-gesloten

GBA-V bevat een kopie van alle geregistreerde ingezetenen en niet-ingezetenen in de Basisregistratie personen.