Dataset

Innamepunt Drentsche Aa voor drinkwaterproductie (Omgevingsvisie 2014) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 12/06/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Innamepunt Drentsche Aa voor drinkwaterproductie. Locatie waar oppervlaktewater wordt onttrokken voor de bereiding van drinkwater. De kwaliteitseisen zijn opgenomen in de Kaderrichtlijn Water. Komt voor in kaart 8: Oppervlaktewater; kaart 9: Kaderrichtlijn Water.

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV_K9_OPPWATER_DRINKWATER_P

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Innamepunt Drentsche Aa voor drinkwaterproductie (Omgevingsvisie 2014) (historie)

GBI_AOV_K9_OPPWATER_DRINKWATER_P

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Innamepunt Drentsche Aa voor drinkwaterproductie (Omgevingsvisie 2014) (historie)