Dataset

Geregistreerde werkzoekenden bij UWV (vanaf 29-07-2019)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Geregistreerde Werkzoekenden bij UWV (GWU). Dit cijfer geeft een beter beeld van het aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt dan het aanbodcijfer Niet-Werkende Werkzoekenden (NWW). Het cijfer bestaat uit werkzoekenden met WW- of AG-uitkering met arbeidsvermogen. Ook alle mensen met een bijstandsuitkering maken onderdeel uit van GWU. Dit is mogelijk sinds de automatische koppeling tussen Sonar en de polisadministratie is gerealiseerd. Naast personen met een uitkering maken ook personen die geen uitkering van UWV ontvangen, maar toch gebruik maken van werk.nl onderdeel uit van het nieuwe aanbodcijfer. Voorwaarden bij de laatste groep is dat zij een actief CV op werk.nl hebben staan. GWU kent dezelfde variabelen als het oude NWW, denk daarbij aan variabelen als provincie, arbeidsmarktregio,gemeenten, opleidingsniveau, beroepsgroep, leeftijdsklasse, etc. De toegevoegde waarden van het aanbodcijfer GWU zijn dat het cijfer te differentiëren is naar uitkeringstype (WW, Wajong, WIA en in de toekomst ook bijstand).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

Personen van 15 tot 75 jaar die als werkzoekend bij UWV staan geregistreerd met een WW-uitkering, Bijstandsuitkering, Wajong-uitkering, WGA-uitkering, WAOuitkering en dienstverlening van UWV of gemeenten ontvangen, of een actief cv op werk.nl hebben

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080400ee0

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier