Dataset

Migratiekenmerken van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan, niet-gecoördineerd (vanaf 01-07-2018)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze buscomponent uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS bevat gegevens van personen die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigen. Vastgelgd is de datum vestiging en het land van waar men vandaan komt. Van personen die zich vanuit Nederland in het buitenland vestigen, is de datum van vertrek en het land van bestemming vastgelegd. Deze informatie is beschikbaar voor de periode 1 januari 1995 - heden.

'Heden' is de laatste dag van de maand zoals vermeld in het versienummer van de component. Bijvoorbeeld component VRLGBAMIGRATIEBUSV2013091 bevat gegevens tot en met 30 september 2013.

In de GBA gelden specifieke regels om als migrant te worden in- of uitgeschreven. Zie hiervoor de variabele VRLMIGRATIETYPE.

Zodra er een migratiebeweging plaatsvindt, wordt er een einddatum (VRLEINDEMIGRATIEDATUM) toegevoegd aan het record van de voorgaande migratiebeweging. Er wordt ook een nieuw record toegevoegd met de datum van aanvang van de nieuwe migratiebeweging (VRLAANVANGMIGRATIEDATUM).

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de component) een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

A. Dit bestand is niet geschikt om het jaarlijkse aantal migraties te bepalen zoals die (ooit) zijn gepubliceerd door team Demografie. Hiervoor zijn twee redenen te benoemen:

  • alle wijzigingen die betrekking hebben op berichten uit het verleden, die in een later jaar bekend zijn geworden, worden ook in oudere jaren verwerkt;
  • nagekomen berichten worden binnen de demografische statistieken niet altijd geteld bij het jaar van gebeurtenis maar in het jaar ontvangst. Binnen deze bus is het niet mogelijk om hierin onderscheid te maken. Gebruikers die wel willen of moeten aansluiten op de door team Demografie (ooit) gepubliceerde aantallen wordt aangeraden het bestand GBAMIGRATIEGEBEURTENISBUS te gebruiken.

B. In dit bestand zijn migratiebewegingen consistent met elkaar gemaakt. Als bijvoorbeeld een persoon eerder administratief is afgevoerd en vervolgens immigreert wordt de eerdere afvoering veranderd in een emigratie (met onbekend land van bestemming).

C. Van iedereen die zich vóór 1 januari 1995 in Nederland heeft gevestigd is de VRLAANVANGMIGRATIEDATUM op 1 januari 1995 gezet.

Populatie

Bevat alle personen die zich ooit vanuit het buitenland in de GBA hebben ingeschreven en zij die zich vanaf 1 januari 1995 vanuit Nederland in het buitenland hebben gevestigd.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803b3fcf

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier