Dataset

Migratiekenmerken van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan, gecoördineerd (vanaf 01-01-2018)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Van personen die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigen is de datum vestiging en het land van waar men vandaan komt vastgelegd. Van personen die zich vanuit Nederland in het buitenland vestigen, is de datum van vertrek en het land van bestemming vastgelegd. In de GBA gelden specifieke regels om als migrant te worden in- of uitgeschreven. Zie hiervoor de variabele MIGRATIETYPE. Zodra er een migratiebeweging plaatsvindt, wordt er een einddatum (EINDEMIGRATIEDATUM) toegevoegd aan het record van de voorgaande migratiebeweging. Er wordt ook een nieuw record toegevoegd met de datum van aanvang van de nieuwe migratiebeweging (AANVANGMIGRATIEDATUM).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

A. Dit bestand is niet geschikt om het jaarlijkse aantal migraties te bepalen zoals die (ooit) zijn gepubliceerd door team Demografie. Hiervoor zijn twee redenen te benoemen:

  • alle wijzigingen die betrekking hebben op berichten uit het verleden, die in een later jaar bekend zijn geworden, worden ook in oudere jaren verwerkt;
  • nagekomen berichten worden binnen de demografische statistieken niet altijd geteld bij het jaar van gebeurtenis maar in het jaar ontvangst. Binnen deze bus is het niet mogelijk om hierin onderscheid te maken. Gebruikers die wel willen of moeten aansluiten op de door team Demografie (ooit) gepubliceerde aantallen wordt aangeraden het bestand GBAMIGRATIEGEBEURTENISBUS te gebruiken.

B. In dit bestand zijn migratiebewegingen consistent met elkaar gemaakt. Als bijvoorbeeld een persoon eerder administratief is afgevoerd en vervolgens immigreert wordt de eerdere afvoering veranderd in een emigratie (met onbekend land van bestemming).

C. Vanaf Versie 2018V1 wordt een EINDEMIGRATIEDATUM die na jjjj1231 valt maar voor de aanmaakdatum van de component valt, niet meer uit de component verwijderd.

D. In voorgaande versie van deze bus was van iedereen die zich vóór 1 januari 1995 in Nederland heeft gevestigd is de AANVANGMIGRATIEDATUM op 1 januari 1995 gezet. Vanaf versie 2018v1 gebeurt dan niet meer.

E. De variabele EINDMIGRATIEDATUM wordt vanaf deze versie voor de op 20501231 gezet als aan het eind van de waarneemperiode geen einddatum bekend is.

Populatie

Bevat alle personen die zich ooit vanuit het buitenland in de BRP hebben ingeschreven en zij die zich vanaf 1 oktober 1994 vanuit Nederland in het buitenland hebben gevestigd. Bevat een selectie van personen die zich voor 1 oktober 1994 vanuit Nederland in het buitenland hebben gevestigd. Denk aan personen die zich in de jaren zestig in bijvoorbeeld Canada hebben gevestigd en nu via een AOW-aanspraak bekend zijn in de BRP.

Wijzigingen die vanaf versie2018 van deze component ingaan:

  • In de GBA-buscomponenten is de periode die wordt beschreven iets uitgebreid. Voorheen werd informatie van iedereen opgenomen die vanaf 1 januari 1995 tot 31 december jjjj ingezetene van Nederland is geweest. Die periode wordt 1 oktober 1994 tot 31 december jjjj. Daarenboven is waar aanwezig ook informatie van personen die inwoner van Nederland zijn geweest voor 1 oktober 1994 opgenomen voor zover beschikbaar vanuit de BRP.

  • De datumeinde van de laatst bekende periode werd op 31 december jjjj gezet maar wordt nu gevuld met een bekende datum als er al informatie aanwezig is over die datum en anders wordt die datum op 31 december 2050 gezet. Als satco zul je met name moeten letten of de verandering in datumeinde aanpassingen vergt in de programmatuur die van deze variabele gebruik maakt.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803b338f

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier