Dataset

Adreskenmerken van personen die in het Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) onderdeel van de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven (hebben ge)staan (vanaf 01-01-1905)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
 • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Bevat van personen die in de RNI zitten:

 • het adresland
 • datum aanvang van de periode in het buitenland
 • datum einde van de periode in het buitenland Voor enkele landen, voornamelijk buurlanden, zijn ook de navolgende variabelen gevuld:
 • de adresgemeente, de plaats waar de persoon officieel woont
 • de afstand tot de Nederlandse grens in kilometers
 • een adressleutel waarmee (in de toekomst) voor bepaalde Europese landen aggregatie naar hogere regionale eenheden mogelijk wordt
 • een indicatie van de kwaliteit van de identificatie van het buitenlandse adres

De component bevat twee hoofdgroepen personen:

 • personen die die op enig moment ingezetene van Nederland zijn geweest en zijn geëmigreerd naar het buitenland, denk aan gepensioneerden die in Frankrijk zijn gaan wonen. Deze gepensioneerden kunnen voor de aanvang van de BRP op 1-10-1994 reeds naar het buitenland zijn vertrokken maar omdat ze een pensioen vanuit Nederland hebben (en dus een relatie met de Nederlandse overheid), zijn ze zichtbaar in de bestanden. Emigranten die voor de aanvang van de BRP zijn vertrokken en géén pensioen of AOW-uitkering krijgen, zijn niet zichtbaar in de bestanden. Personen die na de aanvang van de BRP naar het buitenland zijn verhuisd, zijn altijd zichtbaar, maar de mate van adreshistorie hangt af van contact tussen de overheid (bijvoorbeeld de Belastingdienst) en de persoon.

 • personen die nog nooit ingezetene zijn geweest maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben (gehad) bijvoorbeeld doordat met in Nederland werkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Poolse seizoen werker die wel in Nederland werkt, een Nederlands verblijfadres heeft maar niet als ingezetene is ingeschreven.

De component is een gecoördineerde versie en bevat informatie tot en met 31 december JJJJ. Alleen de informatie over het laatste jaar is gecoördineerd.

Het bestand maakt deel uit van het Stelsel van Sociaal statistische Bestanden (SSB) van het CBS.

Het bestand is een gecoördineerde versie van een levende bus. Veranderingen in het verleden die (veel) later bekend worden, worden alsnog op de feitelijke gebeurtenisdatum in de bus verwerkt. Hierdoor kan informatie over gelijke perioden maar afkomstig uit verschillende versies van het bestand, verschillend zijn.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Wanneer gebruik je dit bestand? Om informatie over het buitenlandse adresland en de buitenlandse adresgemeente op te halen op een zekere peildatum of in een zekere peilperiode.

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de component) een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records. Als bijvoorbeeld een ooit geëmigreerde gepensioneerde Nederlander verhuist van Luik naar Antwerpen, dan wordt voor de persoon (entiteit) het verblijf in Luik afgesloten en een nieuw record aangemaakt voor het verblijf in Antwerpen. De einddatum zal in de situatie op JJJJ1231 komen te staan, om aan te geven dat de periode van verblijf in Antwerpen nog voortduurt.

Populatie

Alle niet-ingezetenen (nooit-ingezetenen en ooit-ingezetenen) met een relatie met de Nederlandse overheid. Van deze personen wordt geregistreerd waar ze wonen. Personen zijn niet verplicht om een verhuizing door te geven in de RNI (in tegenstelling tot de GBA), waardoor de kwaliteit mogelijk minder is dan die van de GBA. Daarnaast is het echter wel zo dat instanties die contact hebben gehad met een klant en hebben gezien dat de gegevens kloppen of niet, dit doorgeven in de RNI.

 • In de GBA-buscomponenten wordt de periode die wordt beschreven iets uitgebreid. Voorheen werd informatie van iedereen opgenomen die vanaf 1 januari 1995 tot 31 december jjjj ingezetene van Nederland is geweest. Die periode wordt 1 oktober 1994 tot 31 december jjjj. Daarenboven wordt waar aanwezig ook informatie van personen die inwoner van Nederland zijn geweest voor 1 oktober 1994 opgenomen voor zover beschikbaar vanuit de BRP. Denk daarbij bij voorbeeld aan de voor 1 oktober 1994 naar Spanje geëmigreerde persoon die AOW ontvangt.
 • De datumeinde van de laatst bekende periode werd op 31 december jjjj gezet maar wordt nu gevuld met een bekende datum als er al informatie aanwezig is over die datum en anders wordt die datum op 31 december 2050 gezet. Als satco zul je met name moeten letten of de verandering in datumeinde aanpassingen vergt in de programmatuur die van deze variabele gebruik maakt.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803b3db5

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier