Dataset

Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (vanaf 01-01-2018)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Bevat de datum van overlijden van alle personen die sinds 1 oktober 1994 zijn overleden en in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven stonden op de datum van overlijden. Bevat de datum van overlijden van personen die geen ingezetene zijn maar wel ooit-ingezetene waren van Nederland sinds 1 oktober 1994 en waarvan de informatie over het overlijden is ontvangen in het Register Niet-Ingezetenen (RNI). Bevat incidenteel informatie over personen die geen ingezetenen zijn maar ooit-ingezetene waren voor 1 oktober 1994 en waarvan de informatie over het overlijden is ontvangen in het Register Niet-Ingezetenen (RNI).

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat informatie over zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van Nederland.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Ontbrekende informatie met betrekking tot de datum van overlijden kan incidenteel zijn geimputeerd.

De informatie met betrekking tot de datum van overlijden kan per versie verschillen. In een latere versie kan nieuw bekend geworden informatie zijn toegevoegd die eerdere informatie vervangt.

Het bestand kan in principe worden gebruikt om tellingen uit te maken. De resultaten kunnen enigszins afwijken van de door team Demografie gepubliceerde aantallen op StatLine omdat:

  • alle wijzigingen die betrekking hebben op berichten uit het verleden, die in een later jaar bekend zijn geworden, worden ook in oudere jaren verwerkt;
  • nagekomen berichten worden binnen de demografische statistieken niet altijd geteld bij het jaar van gebeurtenis maar in het jaar ontvangst. Binnen deze bus is het niet mogelijk om hierin onderscheid te maken.

Gebruikers die wel willen of moeten aansluiten op de door team Demografie (ooit) gepubliceerde aantallen wordt aangeraden het bestand GBAMASSASTERFTETAB te gebruiken.

Populatie

Ingezetenen: Personen die sinds 1 oktober 1994 zijn overleden en in de BRP als ingezetene ingeschreven stonden op de datum van overlijden.

Niet-ingezetenen: Personen die ooit ingezetene zijn geweest maar op datum van overlijden geen ingezetene waren. Personen die zijn overleden en in de BRP als niet-ingezetene stonden ingeschreven op de datum van overlijden. Deze populatie overleden ooit-ingezetenen die niet-ingezetene is, is niet compleet.

Nooit-ingezetene: personen die wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben (bijvoorbeeld via werk) maar niet als ingezetene stonden ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters op de datum van overlijden. De populatie overleden nooit-ingezetenen is niet compleet.

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat informatie over zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van Nederland. Ingezetenen zijn personen die op het moment van overlijden stonden ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Niet ingezetenen zijn personen die geen inwoner van Nederland meer zijn maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben, Met kan daarbij denken aan emigranten die in het buitenland een AOW-uitkering krijgen en komen te overlijden. Zo iemand is ooit ingezetene geweest maar nu niet meer. Ook een seizoenswerker die nog nooit ingezetene is geweest en komt te overlijden bij een bedrijfsongeval is in deze component opgenomen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803b37dc

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier