Dataset

Kenmerken van vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van een bijstandsuitkering (01-01-2018 - 01-01-2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze component bevat gegevens over vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van een bijstands- of bijstands gerelateerde uitkering. De belangrijkste kenmerken die in het bestand voorkomem zijn de uitstaande bedragen en de ontstaansgrond van de vorderingen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De bron van de gegevens zijn alle gemeenten in Nederland. Deze leveren elke maand een bestand met voorgeschreven kenmerken over hun vorderingen op (ex-) bijstandsgerechtigden.

Populatie

De populatie wordt gevormd door alle (afzonderlijke) vorderingen die gemeenten hebben op (voormalig) ontvangers van een bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803a0be3

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier