Dataset

Populatie productiestatistiek zorginstellingen (vanaf 13-06-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Economy
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Populatie in bedrijfseenheden(BE), ondernemingengroepen(OG) en gerelateerde CBS-perssonen (CBP) behorend bij de Productiestatistiek Zorginstellingen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

In het ZorgEenhedenRegister (ZER) worden de bronnen van de productiestatiek zorginstellingen automatisch gekoppeld met het Algemeen Bedrijven Register (ABR). Deze koppelingen worden daarna handmatig gecontroleerd en verbeterd. Er vindt confrontatie plaats tussen de Polisdata met banengegevens en de jaarrekeningen van de zorginstellingen.

Populatie

Tot en met 2014 is de populatie van de productiestatistiek zorginstellingen: (Groepen van) ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en jeugdzorg die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en/of provinciaal gefinancierde jeugdzorg. De ondernemingengroep is de eenheid waarop de financiële beslissingen plaatsvinden voor het totaal van de juridische eenheden. Vanaf 2015 wordt de voormalige AWBZ-zorg gefinancierd uit andere wetten: Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. Vanaf 2015 is overgestapt op een volledige dekking van de beschouwde SBI-klassen inclusief privaatgefinancierde zorg, onder andere omdat het door het vernieuwe zorgstelsel steeds moeilijker wordt om publiek gefinancierde zorg af te bakenen. Verder zijn vanaf 2015 de dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheidszorg uit de populatie verwijderd, omdat deze samen met de praktijken van psychiaters in de betreffende SBI-klasse in de tabel van de statistieken over zorgpraktijken zullen worden meegenomen.

Dit DSC bestand beschrijft welke bedrijfseenheden(BE), ondernemingengroepen(OG) en gerelateerde CBS-perssonen (CBP) gedekt worden door de Productiestatistiek Zorginstellingen. Voor de jaren tot en met 2014 geeft het aan welke instellingen tot de publiek gefinancierde zorg worden gereken. Voor de jaren 2015 en later wordt in principe de gehele SBI gevolgd maar er wordt ook onderscheid gemaakt tussen grote en kleine ondernemingen. Omdat voor de productiestatiestiek zorginstellingen SBI fouten worden gecorrigeerd kunnen er afwijkingen zijn ten opzichte van de SBI in het ABR. De SBI fouten worden meestal pas later in het ABR gecorrigeerd.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108035f7ed

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier