Dataset

Luchtverontreiniging, emissies door stationaire bronnen (01-01-1990 - 01-01-2014)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit databestand bevat gegevens over uitstoot naar lucht door stationaire bronnen vanaf 1990. Onder stationaire bronnen vallen vuurhaarden (zoals ovens, kachels en ketels), industriele processen en overige niet-mobiele activiteiten zoals het gebruik van spuitbussen en verf en de ontleding van mest.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van milieujaarverslagen en van CBS-gegevens. De berekeningen vinden plaats in het kader van het samenwerkingsverband de Emissieregistratie (ER). De emissies van de broeikasgassen (CO2, CH4,N2O) uit stationaire bronnen worden berekend uit het energieinzet volgens de Energiestatistieken van het CBS. De omvang van de emissies wordt bepaald door vermenigvuldiging van het energieverbruik met emissiefactoren. Basis voor de emissies van de niet broeikasgassen (bv CO, NOx,SO2 en PM10) zijn de gegevens uit de milieujaarverslagen.Ophoging naar nationale totalen gebeurt met behulp van energiegegevens (van het CBS) en emissiefactoren.

Populatie

In Nederland gevestigde bedrijven en huishoudens met emissies uit stationaire bronnen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108023f1cc

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier