Dataset

Luchtverontreiniging, emissies door mobiele bronnen (01-01-1990 - 01-01-2014)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Nature and environment
  • Traffic
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

De hoeveelheid emissies door mobiele bronnen zoals wegverkeer, zeevaart, luchtvaart is per jaar weergegeven in kilogrammen per bron en type stof.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals brandstofverbruik, met de bijbehorende emissiefactoren.

Populatie

De populatie bestaat uit alle mobiele bronnen op Nederlands grondgebied. Daaronder vallen onder meer het wegverkeer, spoorwegen, zeevaart, binnenvaart, recreatievaart, mobiele werktuigen en luchtvaart.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108023d260

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier