Dataset

Consumenten Conjunctuuronderzoek: consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid van huishoudens en personen. (01-01-2014 - 02-01-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Economy
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO) bevat consumentenopvattingen met betrekking tot de algemene economische ontwikkeling en de financiële situatie van het eigen huishouden, onder meer ten aanzien van de aankoop van duurzame consumptiegoederen. Tevens worden veranderingen in optimisme of pessimisme op korte termijn gesignaleerd, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de particuliere consumptie beschikbaar is.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Veruit de belangrijkste indicator uit dit onderzoek is het maandelijkse consumentenvertrouwen. Consumenten zijn over het algemeen in het voorjaar en de zomer wat optimistischer gestemd dan in de rest van het jaar. Om de cijfers van opeenvolgende maanden beter met elkaar te kunnen vergelijken wordt dit seizoeneffect verwijderd. Het consumentenvertrouwen bestaat uit vijf onderliggende reeksen die elk rechtstreeks voor seizoeneffecten worden gecorrigeerd. De index wordt zelf indirect gecorrigeerd doordat de index een berekening is van de vijf gecorrigeerde deelreeksen. Het gepubliceerde consumentenvertrouwen is het gemiddelde van de antwoorden van alle respondenten in een maand, welke vervolgens dus nog gecorrigeerd worden voor seizoenseffecten. Deze geagreerde uitkomsten zijn NIET opgenomen in deze microdata. Het is wel mogelijk om de niet-gecorrigeerde of oorspronkelijke indici te berekenen. Verder toelichting staat in de metadata bij de variabelen. Bij uitsplitsing van gegevens naar huishoudenskenmerken of persoonskenmerken (kwartaaltabellen) worden niet gepubliceerd wanneer de celvulling lager is dan 200. Er is geen sprake van weging, imputatie of andere bewerking van de enquêtegegevens.

Populatie

Van het particuliere huishouden in Nederland wordt het hoofd van het huishouden of zijn/haar echtgeno(o)t(e)/vaste partner ondervraagd. De leeftijd is minimaal 18 jaar of ouder van de ondervraagde persoon.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f5b08

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier