Dataset

Door het CIZ afgegeven indicatie voor AWBZ-zorg. (01-01-2009 - 01-01-2015)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

De INDICAWBZ-component bevat gegevens over indicaties die zijn afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een indicatie van het CIZ geeft toegang tot zorg die wordt gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten(AWBZ).Voor het gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. Deze toestemming is te verkrijgen door een mail met het analyseplan of de offerte te sturen naar het Centrum voor Beleidsstatistiek: [mailadres verborgen - neem contact op met het CBS]. Het Centrum voor Beleidsstatistiek neemt vervolgens contact op met de dataleverancier voor het regelen van toestemming.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het CIZ stelt sinds 1 januari 2005 vast op welke AWBZ-zorg en op hoeveel zorg iemand recht heeft.Indicaties die afgegeven zijn vóór 2003 ontbreken en de indicaties afgegeven in de periode 2003 tot 2005 zijn onvolledig. Indicaties worden in principe afgegeven met een looptijd van 5 jaar. Hierdoor is het mogelijk dat indicaties die geldig zijn in 2009 ontbreken omdat zij zijn afgegeven voor 2005; 2010 is het eerste jaar waarbij dit niet meer speelt.Jongeren tot 18 jaar met psychische en/of psychiatrische problemen worden niet door het CIZ maar door een Bureau Jeugdzorg geïndiceerd. Personen die vóór hun 18e door een Bureau Jeugdzorg zijn geïndiceerd voor AWBZ-zorg met als grondslag een psychiatrische aandoening en daarnaast jeugdhulpverlening ontvangen, krijgen zo nodig tot hun 23ste jaar de indicaties van Bureau Jeugdzorg.Cliënten jonger dan 18 jaar met een andere grondslag dan een psychiatrische aandoening worden wel door het CIZ geïndiceerd.

Populatie

De populatie van deze component bestaat uit alle geldige indicaties die door het CIZ zijn afgegeven voor AWBZ gefinancierde zorg aan personen die ingeschreven stonden in de GBA.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801d1aea

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier