Dataset

Adressen mbo

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs
Bijgewerkt 10/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit zijn de adressenbestanden van instellingen en besturen in het mbo, inclusief volwassenonderwijs.
De adresgegevens komen direct uit BRIN (Basisregister Instellingen) en worden door scholen zelf opgegeven.
De kwaliteit en actualiteit van de adresgegevens is daarom afhankelijk van wat aan DUO opgegeven wordt.
De adressenbestanden woden maandelijks geüpdatet.

Landing page: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/adressen_mbo

Contactinformatie
Naam: Informatieproducten
Email: informatieproducten@duo.nl

Download

Adressen bevoegde gezagen mbo

Download CSV CC-BY (4.0)

De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het mbo. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer

Preview

Adressen instellingen

Download CSV CC-BY (4.0)

De adresgegevens van door OCW bekostigde instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

Preview