type-icon

Dataset

Aantal wo inschrijvingen (binnen domein soort ho) - Ministerie van OCW

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs
Bijgewerkt 30/08/2020
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Het aantal inschrijvingen en ingeschrevenen in het wetenschappelijk onderwijs per studiejaar. De aantallen staan weergegeven per instelling, provincie, gemeente, geslacht, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en -fase.

Landing page: https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/

Contactinformatie
Naam: duo/inp
Email: informatieproducten@duo.nl

Download

Aantal wo ingeschrevenen (binnen domein ho)

Download CSV CC-BY (4.0)

Het aantal ingeschrevenen (natuurlijke personen) in het wetenschappelijk onderwijs naar studiejaar en geslacht. Er worden vijf studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en opleidingsfase.