Dataset

Woonplaatsen in Nederland 2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van woonplaatsen die op 1 januari 2020 in Nederland bestonden. Naast de woonplaatsnaam zijn ook de namen van de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort opgenomen in de tabel.

De bron voor de namen van woonplaatsen is de woonplaatsindeling volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De BAG-gegevens zijn continu aan verandering onderhevig en kunnen maandelijks worden aangepast. In deze publicatie van Woonplaatsen in Nederland zijn de woonplaatsen opgenomen die op 1 januari 2020 bestonden volgens het BAG-extract van 8 februari 2020.

Op 1 januari 2020 waren er in Nederland 2500 woonplaatsen in 355 gemeenten.

Gegevens beschikbaar over: 2020

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig, aangezien de bron (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) aan verandering onderhevig is. Er worden geen definitieve cijfers gepubliceerd.

Wijzigingen per 2 oktober 2020 Vanaf 01-01-2020 hanteert het CBS de Friese naam (Fryslân) voor de provincie Friesland.

Wijzigingen per 25 maart 2020 Dit is een nieuwe tabel. Echter zijn de cijfers in deze tabel identiek aan die van 2019. Er zijn geen mutaties van de namen van woonplaatsen (in 2020 zijn er ook geen gemeentelijke herindelingen).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elk voorjaar wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente woonplaatsenindeling samengesteld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84734NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84734NED

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Woonplaatsen per gemeente, provincie en landsdeel

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84734NED

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Woonplaatsen per gemeente, provincie en landsdeel