Dataset

Woonplaatsen in Nederland 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van de namen en coderingen van 2503 woonplaatsen die op 1 januari 2012 in Nederland zijn vastgesteld. Naast deze BAG-woonplaatsnaam zijn ook de namen van de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort opgenomen in de tabel. Als bron voor de namen van woonplaatsen is uitgegaan van de woonplaatsindeling die in het kader van de BAG is opgesteld.

Gegevens beschikbaar over: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81829NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81829NED

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Alle woonplaatsen, alle gemeenten alfabetisch

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81829NED

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Alle woonplaatsen, alle gemeenten alfabetisch