Dataset

Woonplaatsen in Nederland 2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van woonplaatsen die op 1 januari 2014 in Nederland bestonden. Naast de woonplaatsnaam zijn ook de namen van de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort opgenomen in de tabel. De bron voor de namen van woonplaatsen is de woonplaatsindeling die in het kader van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is opgesteld.

Gegevens beschikbaar over: 2014

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82507NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82507NED

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Alle gemeenten, alle woonplaatsen alfabetisch

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82507NED

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Alle gemeenten, alle woonplaatsen alfabetisch