Dataset

Gegevens kinderopvanglocaties LRK

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
Updated 01/24/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Primary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Deze dataset bevat alle ingeschreven kinderopvanglocaties uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Per locatie de daarbij behorende detailgegevens (inschrijvingsgegevens, opvangadresgegevens, houdergegevens, contactgegevens en de gemeente die verantwoordelijk is voor de registratie).

Voor gastouders, type OKO is VGO, staan tevens de bemiddelende gastouderbureaus met het LRK-ID vermeld.

Deze dataset wordt tweemaal per week geupdate (maandag en vrijdag).

Releasenotes 24.1:

SZW heeft in 2023 opnieuw een afweging gemaakt. Daarbij is het belang van de bescherming van de privacy van de burger bij gastouderopvang op het adres bij de vraagouder thuis zwaarder gewogen dan voorheen. SZW is tot de conclusie gekomen dat de bescherming van de privacy van de burger volgens vigerende wet- en regelgeving prevaleert. Het gevolg is dat het adres van een voorziening gastouderopvang niet langer wordt gepubliceerd als onderdeel van het Landelijk Register Kinderopvang als er sprake is van opvang bij de vraagouder thuis. Voor deze specifieke groep “vraagouders” is op andere wijze voldoende inzicht over inschrijving in het register, het voldoen aan de geldende kwaliteitseisen van de Wko en de mogelijkheid voor kinderopvangtoeslag.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Gegevens LRK

CSV CC-0 (1.0)

Deze dataset bevat alle ingeschreven kinderopvanglocaties uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Per locatie de daarbij behorende detailgegevens (inschrijvingsgegevens, opvangadresgegevens, houdergegevens, contactgegevens en de gemeente die verantwoordelijk is voor de registratie).

Voor gastouders, type OKO is VGO, staan tevens de bemiddelende gastouderbureaus met het LRK-ID vermeld.

Deze dataset wordt tweemaal per week geupdate (maandag en vrijdag).

Preview