Dataset

Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 02/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In deze tabel staan gegevens over alle materialen die de Nederlandse economie binnenkomen of verlaten via de invoer, uitvoer en winning. Hiertoe behoren ruwe materialen (grondstoffen), halffabricaten en eindproducten. De import en export van materialen worden zowel in kilo's (fysiek) als euro's (monetair) gepresenteerd. De hier gepresenteerde tabel wordt ook wel de materiaalstroomrekening genoemd.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken cijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de cijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers: Voorlopige cijfers.

Wijzigingen per februari 2021: De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe voorlopige cijfers worden jaarlijks gepubliceerd rond januari.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83180NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83180NED

Materiaalstroomrekening, materiaalstromen, environmental accounts, metaal grondstof, halffabrikaat, eindproduct, biomassa, fossiele energie

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83180NED

Materiaalstroomrekening, materiaalstromen, environmental accounts, metaal grondstof, halffabrikaat, eindproduct, biomassa, fossiele energie