Dataset

Grondwaterlichamen (OGV, 2010) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Binnen de provinciegrens liggen vier verschillende grondwaterlichamen, die moeten voldoen aan een goede chemische en kwantitatieve toestand. Uit deze grondwaterlichamen wordt namelijk op diverse locaties water onttrokken voor menselijke consumptie. Daarom moeten deze grondwaterlichamen zo goed beschermd worden dat op termijn het niveau van de waterzuivering omlaag kan. Dit bestand geeft de Drenthe-overlappende grondwaterlichamen volgens de classificatie van de Kaderrichtlijn Water weer, zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 10 (Kaderrichtlijn Water).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://kaartportaal.drenthe.nl/documenten/metadata/thumbs/GBI.OGV_K10_GRONDWLICHAAM_V.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads