Dataset

Grondwaterlichaam (Omgevingsvisie 2014) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 31/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Grondwaterlichaam.Grondwater binnen de stroomgebieden Nedereems, Rijn-Noord en Rijn-Oost van de Kaderrichtlijn water. Komt voor in kaart 9: Kaderrichtlijn Water.

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV_K9_GRONDWLICHAAM_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Grondwaterlichaam (Omgevingsvisie 2014) (historie)

GBI_AOV_K9_GRONDWLICHAAM_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Grondwaterlichaam (Omgevingsvisie 2014) (historie)