type-icon

Dataset

Oppervlaktewaterlichamen Meren (Omgevingsvisie 2014) (historie)

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Drenthe
Bijgewerkt 28/02/2021
License Publiek domein
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Meren. De meren maken onderdeel uit van de oppervlaktewaterlichamen uit de Kaderrichtlijn water. Komt voor in kaart 9: Kaderrichtlijn Water.

Contactinformatie
Naam: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: http://www.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV_K9_OPPWATER_MEREN_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Oppervlaktewaterlichamen Meren (Omgevingsvisie 2014) (historie)

GBI_AOV_K9_OPPWATER_MEREN_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Oppervlaktewaterlichamen Meren (Omgevingsvisie 2014) (historie)