Dataset

Omgevingsvisie 2018 - Inname oppervlaktewater voor de openbare drinkwatervoorziening

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 05/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van potentieel gebied met grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening. De provincie is bevoegd gezag voor de vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening. Aanvragen voor gebieden die al de aanduiding 'grondwater voor de bereiding van drinkwater hebben, verdienen de voorkeur. Kaart robuust en klimaatbestendig watersysteem

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: http://www.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV18_K9_OPPWATER_DRINKWATER_P

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Omgevingsvisie 2018 - Inname oppervlaktewater voor de openbare drinkwatervoorziening

GBI_AOV18_K9_OPPWATER_DRINKWATER_P

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Omgevingsvisie 2018 - Inname oppervlaktewater voor de openbare drinkwatervoorziening