Dataset

Sanering restverontreiniging grond

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 09/21/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Kaart met contouren van locaties waar een na een grondsanering nog een restverontreiniging is achtergebleven.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=bodem:geonam_bdmvrgconvlk&styles=&bbox=13695.3193359375,359140.125,76659.9609375,417803.5&width=768&height=715&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geonam_bdmvrgconvlk

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wms?request=GetCapabilities

Verontreiniging grond en grondwater

geonam_bdmvrgconvlk

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wfs?request=GetCapabilities

Sanering restverontreiniging grond