Dataset

Verkeerslawaai (Omgevingsvisie 2014) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe
Updated 12/06/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Verkeerslawaai. Deze kaart schetst een beeld van de intensiteit van het gebruik van provinciale wegen. Op grond van verplichtingen van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai - en opgenomen in de Wet Milieubeheer - geldt de verplichting een actieplan geluid op te stellen voor de provinciale wegen met minimaal 3 miljoen motorvoertuigen per jaar (ca. 8.000 motorvoertuigen per etmaal). Komt voor in kaart 3: Milieu- en leefomgevingkwaliteit.

Contactinformatie
Name: Team Ruimtelijke ontwikkeling, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV_K3_VERKEERSLAWAAI_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Verkeerslawaai (Omgevingsvisie 2014) (historie)

GBI_AOV_K3_VERKEERSLAWAAI_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Verkeerslawaai (Omgevingsvisie 2014) (historie)