Dataset

Gevelsanering verkeerslawaai

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze dataset bevat de A-lijst woningen door de gemeente Amsterdam vastgesteld in het kader van de Wet geluidhinder, stand van zaken 31-08-2020. De lijst bevat adressen van woningen die gesaneerd zijn, woningen die voldoen aan de geluidseisen, woningen die niet meer subsidiabel zijn, woningen die geen geluid gevoelige bestemming zijn en woningen die in het gemeentelijk project sanering verkeerslawaai opgenomen zijn. Ook de eindmeldingslijst woningen die in 2019 door het ministerie I&W d.d. 2019 is goedgekeurd in het kader van de Wet geluidhinder is opgenomen.

Contactinformatie
Naam: Peter Picauly
Email: peter.picauly@amsterdam.nl

Download

A-lijst gevelsanering stand van zaken 31-08-2020

Download XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Eindmeldingslijst gevelsanering

Download XLSX CC-BY (4.0)

unknown