Dataset

Provinciale weg als bron van licht (Omgevingsvisie 2014) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 24/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Provinciale weg als bron van licht.Deze kaart geeft de ligging van provinciale wegen aan. Bij de aanleg van provinciale infrastructuur wordt terughoudend omgegaan met verlichting buiten de bebouwde kom. In principe wordt verlichting aangebracht op locaties die vanwege de verkeersveiligheid extra aandacht van de weggebruiker vragen, bijvoorbeeld kruispunten, aansluitingen, onoverzichtelijk wegverloop of ter verbetering van de sociale veiligheid.Komt voor in kaart 3: Milieu- en leefomgevingskwaliteit.

Contactinformatie
Name: Team Ruimtelijke ontwikkeling, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV_K3_ZONERINGLICHT_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Provinciale weg als bron van licht (Omgevingsvisie 2014) (historie)

GBI_AOV_K3_ZONERINGLICHT_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Provinciale weg als bron van licht (Omgevingsvisie 2014) (historie)