Dataset

Inkomensbeoordeling van huishoudens 1985-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het minimaal nodig geacht huishoudensinkomen; rondkomen met het huishoudensinkomen.

In deze tabel zijn gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

 • Totaal huishoudenskenmerken;
 • Samenstelling huishouden;
 • Leeftijd hoofdkostwinner;
 • Onderwijsniveau hoofdkostwinner;
 • Arbeidspositie hoofdkostwinner;
 • Arbeidsparticipatie van huishoudens;
 • Besteedbaar huishoudensinkomen;
 • Gestand. besteedbaar huishoudensinkomen;
 • Huishoudens met een laag inkomen;
 • Huishoudens onder-/rond sociaal minimum;
 • Stedelijkheid.

Gegevens zijn beschikbaar over 1985 tot en met 2011.

Wijziging per 9 april 2015: De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37119

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37119

Minimaal nodig geacht huishoudensinkomen. Rondkomen met het huishoudensinkomen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37119

Minimaal nodig geacht huishoudensinkomen. Rondkomen met het huishoudensinkomen.