Dataset

Huiselijk geweld; veiligheidsbeoordeling en -taxatie Veilig Thuis, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/30/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de veiligheidstaxatie en – beoordeling van bij de Veilig Thuis-organisaties binnengekomen meldingen. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar. Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 oktober 2023:

  • De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn toegevoegd.
  • De (nader) voorlopige cijfers over 2022 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 worden eind april 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84852NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84852NED

Meldingen huiselijk geweld bij Veilig Thuis, veiligheidsbeoordeling en veiligheidstaxatie, gemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84852NED

Meldingen huiselijk geweld bij Veilig Thuis, veiligheidsbeoordeling en veiligheidstaxatie, gemeente